Program Hakkında


Program Hakkında

Çocuk Gelişimi Programının en önemli amacı; yaşam boyu eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun ve çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşam becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda yetişen öğrencilerimizin, sahip olduğu donanımı kullanan, araştıran, ülke ve mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen, özgün fikirlere sahip ve çözümleyici bireyler olarak yetişmelerini sağlamak istenmektedir.

Amaç

Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, gerekli ortamları hazırlayan, çocukların bütünsel gelişimine yönelik eğitimin yanında onlara müzik resim, drama, jimnastik gibi eğitimleri verebilen, çağ nüfusu çocuklarının eğitim ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayan, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında uygulayıcı, yaratıcı ve geliştirici niteliğe sahip çocuk gelişimi ve eğitimi sunan, kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.

Hedef 

Eğitim ve bakım hizmetleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli yöntem, teknik hizmet ve teknolojileri belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen, hoşgörülü, sabırlı ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip meslek elemanları yetiştirmek. Ayrıca; evrensel, kültürel değerlere, mesleki etik yeterlilik ve bilincine sahip, bireysel ve mesleki alanda yaşam boyu öğrenme bilinci ile bilim ve teknolojideki sektörel gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen geliştiren, güvenlik, sağlık ve çevre koruma önlemleri ile konusunda bilgi, beceri, yeterlilik ve bilince sahip bireyler yetiştirmektir.

Kabul Şartları

Çocuk Gelişimi Programına; sınavla alım olmaktadır. Mesleki ve teknik orta öğretim kurumu mezunlarına ön lisans tercihlerinde orta öğretim başarı puanının 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek olan ek puan verilmektedir. Programa yerleşme puan türü ise YGS-4’ tür.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin programından mezun olabilmesi için, Genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olması Eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu  dersleri başarması Programda öngörülen diğer tüm çalışmaları başarması Toplam 120 AKTS kredilik iş yükünü tamamlaması

Alınacak Derece

Bu bölümden mezun olan öğrenci, “ Çocuk Gelişimi ” alanında ÖNLİSANS diplomasına sahip olur ve “Meslek Elemanı” ünvanını alır.

Üst Kademeye Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar Dikey Geçiş Sınavından yeterli puana sahip olmaları koşuluyla üniversitelerin “Okul öncesi Eğitim öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi Bölümü”, lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

İstihdam Olanakları

Programımızdan mezun olan öğrenciler; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, Otellerde, turistik tesislerin çocuk kulüplerinde, spor merkezlerinin çocuk oyun alanlarında, oyuncak üretici şirketlerinde, çocuk yayıncılığı alanlarında tasarım, tanıtım veya pazarlamacı görevinde, çocuk gelişimi meslek elemanı olarak, ihtiyaç halinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokullarında ücretli öğretmen olarak istihdam edilebilme olanağına sahip olurlar.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Önlisans

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan öğrenciler 4. dönem sonunda ‘Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı Önlisans Diploması’’ derecesi alırlar.